Scholen

Een groot aantal scholen in Apeldoorn heeft oorlogsmonumenten geadopteerd. Zo groeit bij de schoolkinderen het bewustzijn ten aanzien van de vreselijke oorlogsdagen en groeit het bewustzijn dat oorlog soms, en heel plotseling, dichtbij kan komen. Door de hechte contacten met de Canadese stad Burlington, vinden ook regelmatig uitwisselingen plaats. Daardoor ontstaat internationaal wederzijds respect en begrip. Iets waarvoor 75 jaar geleden enorm is gestreden. Uiteraard zullen ook de scholen een prominente plek krijgen.

Museale presentatie “ Apeldoorn en de Oorlog”

Het vieren van de bevrijding, van vrede en vrijheid is een mooi goed. Maar dat kan niet zonder te herdenken en gedenken van wat daaraan voorafging. We hebben een aantal serviceclubs, stichtingen en scholen bereid gevonden een aantal museale presentaties te maken met als thema: “Apeldoorn en de Oorlog.” Deze zullen worden gepresenteerd in een grote tent op het festivalterrein.

Alle basisscholen in de Gemeente Apeldoorn zullen in het najaar per school een tekening inleveren met als moto “Vrede en Vrijheid”. Uit de inzendingen zullen ca. 15 tekeningen worden uitgekozen. Deze zullen door de klas op een groot bord worden geschilderd. Deze borden zullen op het festivalterrein worden geplaatst.